Ponukový košík 0 ks

Inkola s.r.o.

O nás

INKOLA, s. r. o. je špecializovaný dodávateľ materiálu pre inžinierske siete, kanalizácie, odvodnenie mostov a dopravných plôch. zabezpečuje dodávku materiálu priamo na stavby alebo do skladov odberateľa. Okrem dodávky tovaru zabezpečuje konzultačno - poradenskú činnosť pri uskutočňovaní inžinierskych a pozemných stavieb hlavne  v oblasti dodávaných materiálov.

 

Firma vznikla 25.06.1997.

Sídlo má na Strojárenskej ul. 8/24 v Bernolákove, v blízkosti vstupu do Golfového areálu.

 

Firma INKOLA, s. r. o. sa špecializuje hlavne na dodávky nasledovných materiálov:

 

- šachty kanalizačné a studne

- nádrže, vodojemy a prečerpávacie šachty

- vpuste dažďové, horské, dvorné a vodomerné šachty

- rúry  betónové, železobetónové, energokanály a železobetónové klenbové segmenty

- poklopy a doplnky pre šachty

- mreže a kalové koše

- mostné odvodnenie - odvodňovače a systém odvodnenia

- komunikácie - betónová dlažba, obrubníky, cestné panely, záhradná a mestská architektúra, žľaby, oporné steny, ploty, betónové tvarovky

- pozemné stavby - haly, stropné panely, preklady ...

- príslušenstvo a potrubné systémy - spojky pre kanalizačné a tlakové potrubie, sedlá a tesniace krúžky pre kanalizačné potrubie

- ošetrenie dažďovej a odpadovej vody - líniové odvodnenie, sedimentačné nádrže, odlučovače tukov a vodných látok, retencia dažďovej vody ....

- výrobky z kompozitov - rošty, poklopy, zábradlia, plošiny schody, káblové konštrukcie ....

Vyhľadavánie